ثبت آگهی استخدام

کافرمایان محترم به منظور جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود ، می توانند آگهی استخدامی خود را ( به صورت رایگان ) در سایت ثبت نمایند و از مزایای این بخش استفاده نمایند

ثبت رزومه

شما با ثبت آنلاین رزومه کاری خود می توانید فرصت یافتن شغلی مناسب را بدست بیاورید و آن رزومه را به کافرمایان مختلفی به صورت آنلاین ارسال کنید.

آزمون استخدامی آنلاین

آزمون های استخدامی سایت کاریابی فرصتی آنلاین در اختیار شما می گذارد تا خود را قبل از آزمون اصلی استخدامی بیازمایید.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان طبق ماده ۳۳ آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دستور العمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و قراردادی و از محل مجوز شماره ۴۰۴/۱۰۰ مورخ ۹ خرداد ۹۲ مقام محترم وزارت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های تحت پوشش از طریق برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه و یا آزمون عملی تعداد ۶۹ نفر از افراد واجد شرایط را به صورت قراردادی ( تبصره ۵ ماده ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

۱- شرایط عمومی و اختصاصی:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ، سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر سنتی و صنعتی به تایید مراجع ذیصلاح.

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی متناسب با شغل نظافتچی

۷/۱- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۸/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند

۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


۲- شرایط اختصاصی استخدام :

۱/۲ . داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و بالاتر حداکثر سن ۴۵ سال تمام ( تا تاریخ آزمون )

 • تبصره موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزداگان ، مفقود الاثر ها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل :همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ، جانباز ۲۵ % و بالاتر و آزداگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شراط حداکثر سن معاف می باشند .

د) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در این دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزرات متبوع و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها ، به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیر رسمی آنها

ه) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ، بانکها و شرکت های تحت پوشش آنها شرکت های بیمه ، شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی کع به نحوی از بودجه وکمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند حداکثر به میزان ۵ سال

و) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور ( مشمولین ضریب K) انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ز) مدت خدمت سربازی

۲/۲٫ ارائه گواهی پایان انجام طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای شرکت در آزمون الزامی است .

 • تبصره (۱) :مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های طرح اختیاری که در حال طی نمودن طرح می باشد در صورتی می توانند در آزمون شرکت نمایند که مجوز انصراف از طرح را ارائه نمایند.
 • تبصره (۲) :کارکنان قراردادی مشمول تبصره (۵) ماده (۳۱) آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان این دانشگاه ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲ سابق ) مجاز به شرکت در این آزمون نیستند .

 

۳- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق لینک ( www.azmoon.hums.ac.ir) و یا  سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس ( www.hums.ac.ir) به شرح زیر انجام می گیرد :

۱/۳٫ مدارک مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی :

الف) تکمیل برگ درخواست شغل به صورت اینترنتی

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۹۶۰۰۰ ( نود و شش هزار ریال ) در مقطع دیپلم و ۱۱۲۰۰۰ ریال برای دارندگان مدارک دانشگاهی به شماره حساب ۲۱۷۸۷۰۵۴۰۱۰۰۳ نزد بانک ملی مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به عنوان حق شرکت در آزمون قراردادی واریز نمایند .

 • تبصره (۱) : ایثارگران ۵۰ % مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند .

ج) یک قطعه عکس ۴* ۳ که بایستی متناسب با توضیحات مندرج در سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن شده و ارسال شود .

د) اسکن تصویر گواهینامه کمک بهیاری جهت عنوان شغل نظافتچی بیماربر و گواهینامه رانندگی جهت عناوین شغلی کاردان / کارشناس فوریتهای پزشکی و راننده با توجه به توضیحات مندرج در سایت اینترنتی دانشگاه ارسال شود .

۲/۳- مدارک مورد نیاز :

کلیه داوطلبان موظف هستند مدارک زیر را  در روز برگزاری آزمون ( مورخ ۱ آبان ۹۲ ) به همراه اصل مدارک به متصدی مستقر در حوزه امتحانی تحویل نمایند .ضمنا صدور کلیه مدارک ارائه شده می بایست قبل از ۱ باشد.

 • تبصره (۱) :به مدارکی که پس از تاریخ فوق الذکر توسط داوطلب اخذ و به این دانشگاه ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۲- اصل به همراه تصویر کارت ملی

۳- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴- اصل به همراه کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران)

۵- اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( نیروهای طرحی و مشمولین ضریب k ) یا معافیت از آن

۶- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن طبق مفاد مندرج در بند ۷/۷ تذکرات

۷- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ( گواهی خدمت داوطلبانه در جبهه می بایست از سوی هر یک از معاونت های نیروی انسانی ارتش ، سپاه ناجا ، ستاد نیروهای وابسته وزرات دفاع ، یگان های مستقل ماننده سپاه های استانی و فرماندهی انتظامی ، ناجا در استان ها و سازمان های مستقل وزرات دفاع باشد.)

۸- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر معلولیت از مراجع ذیصلاح

۹- اصل گواهی سکونت در منطقه که به تایید شورای روستا / شهر رسیده است جهت شغل راننده و سرایدار

۱۰- اصل به همراه تصویر گواهینامه کمک بهیاری ویژه متقاضیان شغل نظافتچی بیماربر

۱۱- اصل به همراه تصویر گواهینامه رانندگی جهت مشاغل راننده و فوریتها ی پزشکی

۱۲- اصل به همراه تصویر سایر مدارمک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

 • تبصره (۱) :قبل از صدور حکم قراردادی اصالت مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :

متقاضیان  واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۱۶ مهر ما ه  ۹۲ لغایت ۲۳ مهرماه ۹۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی با مراجعه به آدرس www.azmoon.hums.ac.ir  یا سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس www.hums.ac.ir  اقدام نمایند.

 • تبصره : تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 • تذکر : دریافت کد رهگیری به منزله ثبت نام می باشد.

۲/۴٫ به ثبت نام ناقص یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ و جه مسترد نخواهد شد.

۵- زمان دریافت کارت :

۱/۵٫متقاضیان محترم می توانند کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومی و تخصصی خود را از روز دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق لینک  www.azmoon.hums.ac.ir  و یا سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس  www.hums.ac.ir  دریافت نمایند.

۲/۵- زمان برگزاری آزمون روز چهارشنبه مورخ ۱ آبان ۹۲ خواهد بود. ضمنا ساعت و محل برگزاری آزمون روی کارت ورود به جلسه آزمون درج می گردد.

۶- مواد آزمون عبارتند از:

۱/۶٫امتحان توانمندی های عمومی شامل :

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- زبان انگلیسی عمومی

۳- ریاضی و آمار مقدماتی

۴- فن آموری اطلاعات

۵ – معارف اسلامی

۶- اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی

در مجموع به تعداد ۹۰ سوال به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد و مدت پاسخگویی آن ۶۰ دقیقه خواهد بود.

 • تبصره ۱ : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن های در سایر موارد امتحان توزیع می شود.
 • تبصره ۲ : ضریب سوالات عمومی ۵/۰ (نیم) بوده و به ازای هر چهار پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ خواهد شد.

۲/۶- امتحان تخصصی شامل : سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد۴۵ سوال بصورت چهارگزینه ای طراحی خواهد شد. و مدت پاسخگویی آن مدت ۴۵ دقیقه خواهد بود .

 • تبصره : ضریب سوالات تخصصی ۳ (سه) بوده و به ازاء هرچهار پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ خواهد شد.

۳/۶- جهت مشاغل راننده و نظافتچی ، بیماربر فقط امتحان توانمندی های عمومی به عمل خواهد آمد.

 

۷- تذکرات

۱/۷- ایثارگران شاما جانبازان ، آزاداگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا ، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۷- از کل مجوز قراردادی تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای بکارگیری ایثارگران اختصاص می یابد ، ۲۵ درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان وهمسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسران آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسران آزداگان بالای یکسال اسارت معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و ۵% پنج درصد سهمیه قراردادی باقیمانده را نیز رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسران و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر ۲۵% و آزداگان زیر یکسال و خواهران و برداران شهدا اختصاص می یابد.در موردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی ( شرایط احراز مندرج در آگهی ) الزامی است .

۳/۷- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فصلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، انجام خواهند شد.

۴/۷٫ بکارگیری مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان  واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۵/۷- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۶/۷- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فصلی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد.

۷/۷- تمامی باقیمانده سهمیه قراردادی با داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد .
بومی به فردی اطلاق می شود که  حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد :

الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای قرارداد یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) را در محل جغرافیای مورد تقاضا طی کرده باشد . ضمنا گواهی های مربوط می بایست به تایید سازمان آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) مقارن با خدمت والدین آنها ، با محل مورد تقاضای قرارداد یکی باشد در صورت ارائه گواهی اشتغال والدین در زمان تحصیل نیز بومی تلقی می شود ..ضمنا گواهی های مربوطه می بایست به تایید آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشد.

 • تبصره (۱) :در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی قراردادی از بین متقاضیان قراردادی بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
 • تبصره (۲) :بومی استان برابر مفاد بند الف و ب و ج بند ۷/۷ آگهی خواهد بود با این تفاوت که به جای عبارت ( محل مورد تقاضا ) عبارت (  یکی از شهرستانهای استان ) می باشد.

۸/۷- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ظوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .حتی درصورت صدور حکم قراردادی ، حکم مذبور لغو وبلااثر میگردد.

۱۰/۷- اخذ تایید به مدارک تحصیلی متقاضیان قرارداد در صورت پذیرفته شدن در امتحان ( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) از سوی دانشگاهها الزامی است .

۱۱/۷- انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه و یا آزمون عملی ، حداکثر به میزان سه (۳) برابر ظرفیت مورد نیاز از میان واجدین شرایط ، به ترتیب نمره فضلی کسب شده در امتحان عمومی و تخصصی صورت می گیرد.

 • تبصره :زمان انجام مصاحبه ویا آزمون عملی ، طبق جدول زمانبندی شده ای است که از طریق همین سایت اعلام می گردد.

۱۴/۷- از پذیرفته شدگان در مصاحبه یا آزمون عملی ، به میزان ۱/۵ برابر ظرفیت مورد نیاز ، به گزینش معرفی و انتخاب نهایی آنان پس از طی  مراحل گزینش صورت خواهد گرفت .

 • تبصره :داوطلبان موظف هستند پس از اعلام اسامی مرحله اول ، طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده ( فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزینش به کارگزینی دانشگاه اعلام  می شود ) کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ارسال نامه تاکید نمایند، در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.( کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتاز صورت می پذیرد.)

۱۵/۷- پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت سه روز به بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان ، دانشگاه می تواند نسبت به بکارگیری فرد ذخیره اقدام نماید.

۱۶/۷- از پذیرفته شدگان نهایی مشاغل مندرج در ردیفهای ۸ و ۹ {راننده ، نظافتچی و بیماربر} تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جابجائی و یا تغییر شغل در طول مدت قرارداد اخذ میگردد.

۱۷/۷- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان قراردادی از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۸/۷- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان قرارداد تکمیل برگ در خواست شغل می باشد ، لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قبل پذیرش نخواهد بود.

اطلاعیه بکارگیری نیروی قراردادی آزمون مورخ ۰۱/۰۸/۹۲

 

آگهی استخدام قراردادی

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان شرکت در ازمون استخدامی

لینک ثبت نام در آزمون


دوشنبه، 22 مهر، 1392

درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

اصفهان

گللپایگان

تامین اجتماعی

پزشک عمومی

دکترا

1

25.000.000 ریال

175 ساعت در ماه

0372

3223001

3227005


چهارشنبه، 17 مهر، 1392

درمانگاه زکریای سردشت 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

آذربایجان غربی

سردشت

زکریای سردشت

پزشک عمومی

دکترا

2

7-6 میلیون تومان

240 ساعت در ماه

09144188609

09144427658

پرستار- خانم

کارشناس

2

900 هزار تومان


چهارشنبه، 17 مهر، 1392

آزمایشگاه آبان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

آذربایجان شرقی

تبریز

آزمایشگاه آبان

علوم آزمایشگاهی

کارشناس

1

توافقی

از ساعت 7: 30 الی 14

0411

6569090

09396778009

لوله شوی آزمایشگاه

دیپلم

1

توافقی

از ساعت 14:30 الی 20:30

علوم آزمایشگاهی

کاردان

1

توافقی

از ساعت 14 تا 30: 20


چهارشنبه، 17 مهر، 1392

درمانگاه شبانه روزی آراز

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

تبریز

تبریز

آراز

پزشک عمومی

دکترا

4

توافقی

 

0411

3319209

دندانپزشک

دکترا

4

 

واگذاری بخش

ماما

کارشناس

5

ثابت و پورسانت

 

فیزیوتراپ

کارشناس

1

مکفی

دارای پایان طرح


چهارشنبه، 17 مهر، 1392

مرکز شهید کاشفی شماره 1

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

آشتیان

شهید کاشفی

پزشک عمومی

دکترا

1

 

بدون بیتوته- مرکز مجهز- مرخصی

0862

7223637


جمعه، 12 مهر، 1392

دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشتی

استان

شهرستان

مدرک

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

آشتیان

سیاوشان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

19.490.600

 

0862

3123582

اراک

داود آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.40.080

0861

3139039

مرزیجران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.610.560

سنجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.918.928

امان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.899.472

ساروق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

280.017.560

گوار

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.325.762

خنداب

اناج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.535.726

0861

3139039

جاورسیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

40.605.2000

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

32.540.768

مهر سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.403.779

خنداب

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.062.937

سوزان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

استو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.867.282

تفرش

کودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.538.584

0862

6222100

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

24.699.200

فشک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.807.400

ماستر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.955.000

خمین

خوگان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.260.089

0865

2222624

خلیل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.263.650

چهار چشمه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.132.450

قورچی باشی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.210.400

فرنق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.038.070

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.516.380

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.782.740

شماره 4

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.550.492

رباط مراد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.360.580

خان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.207.000

دلیجان

راونج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

10.417.961

0866

4228357

غیاث آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

9.693.967

زرندیه

دوزج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.862.006

0256

5228713

رازقان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.258.466

نصیر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.272.000

پرندک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

27.006.458

خشکرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.291.505

زاویه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

22.802.714

ساوه

شهر صنعتی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

0255

2214330

مصطفی خمینی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.220.040

یل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.652.700

شازند

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.620.000

0862

4222052

آستانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.272.000

حشیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.777.750

لودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.712.320

بازنه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.584.000

لنجرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

19.460.000

صمصامیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.080.805

هفته

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

15.656.000

هندودر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.379.216

شازند 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.206.000

نهرمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

16.737.200

کمیجان

خنجین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

31.900.058

0862

5452083

میلاجرد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

35.510.834

سمقاور

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

28.069.930

اسفندان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

32.749.586

کمیجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.662.692

محلات

نیموز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.609.200

0866

3222611

خورهه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.795.800


پنج شنبه، 11 مهر، 1392

درمانگاه شبانه روزی شهدای هفت تیر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

دلفان

شهدای هفت تیر

پزشک عمومی

دکترا

3

پرکیس (روزانه 200 هزار تومان)

مرکز مجهز با غذا- اینترنت- اسکان و امکانات رفاهی

09124156850

09166636131

دندانپزشک

دکترا

2

پرکیس


پنج شنبه، 11 مهر، 1392

شبکه بهداشت و درمان سپید دشت

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

خرم آباد (سپید دشت)

بهداشت سپید دشت

پزشک عمومی- خانم

دکترا

1

26.000.000 ریال

منطقه  توریستی در مسیر راه آهن با امکانات رفاهی- مرکز دو پزشکه و ساعت کار 7:30 الی 15:30

0663

4973160

09166978620


چهارشنبه، 10 مهر، 1392

کلینیک تخصصی جراحی چشم بینا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

قزوین

قزوین

چشم بینا

جراح چشم

متخصص

2

پرکیس

 

0281

2222145


چهارشنبه، 10 مهر، 1392

اخبار 490 (49 صفحه | در هر صفحه 10)

تبلیغات متنی جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها کلیک کنید
تبلیغات متنی جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها کلیک کنید