آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید تا به صورت روزانه و اتوماتیک آخرین آگهی های استخدامی به ایمیل شما ارسال گردد

اشتراک فعال :     51,069 عضو

اشتراک غیر فعال 29,554 عضو

اشتراک کلی :      80,623 عضو

توجه:

بعد از وارد کردن ایمیل خود در کادر پایین ، مـی بایست لــینـک فعـــال ســـازی که به ایمیل شــما ارســال خواهد شد ، کلیک نمایید. در غیر اینصورت اشتراک شما همچنان غیر فعال خواهد ماند.


برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

موضوعات سایت
آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان { آخرین مهلت : 23 مهر 1392 }


دوشنبه، 22 مهر، 1392 | 0 |


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان طبق ماده ۳۳ آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دستور العمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و قراردادی و از محل مجوز شماره ۴۰۴/۱۰۰ مورخ ۹ خرداد ۹۲ مقام محترم وزارت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های تحت پوشش از طریق برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه و یا آزمون عملی تعداد ۶۹ نفر از افراد واجد شرایط را به صورت قراردادی ( تبصره ۵ ماده ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

۱- شرایط عمومی و اختصاصی:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ، سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر سنتی و صنعتی به تایید مراجع ذیصلاح.

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی متناسب با شغل نظافتچی

۷/۱- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۸/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند

۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


۲- شرایط اختصاصی استخدام :

۱/۲ . داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و بالاتر حداکثر سن ۴۵ سال تمام ( تا تاریخ آزمون )

 • تبصره موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزداگان ، مفقود الاثر ها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل :همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ، جانباز ۲۵ % و بالاتر و آزداگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شراط حداکثر سن معاف می باشند .

د) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در این دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزرات متبوع و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها ، به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیر رسمی آنها

ه) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ، بانکها و شرکت های تحت پوشش آنها شرکت های بیمه ، شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی کع به نحوی از بودجه وکمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند حداکثر به میزان ۵ سال

و) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور ( مشمولین ضریب K) انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ز) مدت خدمت سربازی

۲/۲٫ ارائه گواهی پایان انجام طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای شرکت در آزمون الزامی است .

 • تبصره (۱) :مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های طرح اختیاری که در حال طی نمودن طرح می باشد در صورتی می توانند در آزمون شرکت نمایند که مجوز انصراف از طرح را ارائه نمایند.
 • تبصره (۲) :کارکنان قراردادی مشمول تبصره (۵) ماده (۳۱) آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان این دانشگاه ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲ سابق ) مجاز به شرکت در این آزمون نیستند .

 

۳- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق لینک ( www.azmoon.hums.ac.ir) و یا  سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس ( www.hums.ac.ir) به شرح زیر انجام می گیرد :

۱/۳٫ مدارک مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی :

الف) تکمیل برگ درخواست شغل به صورت اینترنتی

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۹۶۰۰۰ ( نود و شش هزار ریال ) در مقطع دیپلم و ۱۱۲۰۰۰ ریال برای دارندگان مدارک دانشگاهی به شماره حساب ۲۱۷۸۷۰۵۴۰۱۰۰۳ نزد بانک ملی مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به عنوان حق شرکت در آزمون قراردادی واریز نمایند .

 • تبصره (۱) : ایثارگران ۵۰ % مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند .

ج) یک قطعه عکس ۴* ۳ که بایستی متناسب با توضیحات مندرج در سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن شده و ارسال شود .

د) اسکن تصویر گواهینامه کمک بهیاری جهت عنوان شغل نظافتچی بیماربر و گواهینامه رانندگی جهت عناوین شغلی کاردان / کارشناس فوریتهای پزشکی و راننده با توجه به توضیحات مندرج در سایت اینترنتی دانشگاه ارسال شود .

۲/۳- مدارک مورد نیاز :

کلیه داوطلبان موظف هستند مدارک زیر را  در روز برگزاری آزمون ( مورخ ۱ آبان ۹۲ ) به همراه اصل مدارک به متصدی مستقر در حوزه امتحانی تحویل نمایند .ضمنا صدور کلیه مدارک ارائه شده می بایست قبل از ۱ باشد.

 • تبصره (۱) :به مدارکی که پس از تاریخ فوق الذکر توسط داوطلب اخذ و به این دانشگاه ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۲- اصل به همراه تصویر کارت ملی

۳- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴- اصل به همراه کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران)

۵- اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( نیروهای طرحی و مشمولین ضریب k ) یا معافیت از آن

۶- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن طبق مفاد مندرج در بند ۷/۷ تذکرات

۷- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ( گواهی خدمت داوطلبانه در جبهه می بایست از سوی هر یک از معاونت های نیروی انسانی ارتش ، سپاه ناجا ، ستاد نیروهای وابسته وزرات دفاع ، یگان های مستقل ماننده سپاه های استانی و فرماندهی انتظامی ، ناجا در استان ها و سازمان های مستقل وزرات دفاع باشد.)

۸- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر معلولیت از مراجع ذیصلاح

۹- اصل گواهی سکونت در منطقه که به تایید شورای روستا / شهر رسیده است جهت شغل راننده و سرایدار

۱۰- اصل به همراه تصویر گواهینامه کمک بهیاری ویژه متقاضیان شغل نظافتچی بیماربر

۱۱- اصل به همراه تصویر گواهینامه رانندگی جهت مشاغل راننده و فوریتها ی پزشکی

۱۲- اصل به همراه تصویر سایر مدارمک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

 • تبصره (۱) :قبل از صدور حکم قراردادی اصالت مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :

متقاضیان  واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۱۶ مهر ما ه  ۹۲ لغایت ۲۳ مهرماه ۹۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی با مراجعه به آدرس www.azmoon.hums.ac.ir  یا سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس www.hums.ac.ir  اقدام نمایند.

 • تبصره : تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 • تذکر : دریافت کد رهگیری به منزله ثبت نام می باشد.

۲/۴٫ به ثبت نام ناقص یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ و جه مسترد نخواهد شد.

۵- زمان دریافت کارت :

۱/۵٫متقاضیان محترم می توانند کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومی و تخصصی خود را از روز دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق لینک  www.azmoon.hums.ac.ir  و یا سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس  www.hums.ac.ir  دریافت نمایند.

۲/۵- زمان برگزاری آزمون روز چهارشنبه مورخ ۱ آبان ۹۲ خواهد بود. ضمنا ساعت و محل برگزاری آزمون روی کارت ورود به جلسه آزمون درج می گردد.

۶- مواد آزمون عبارتند از:

۱/۶٫امتحان توانمندی های عمومی شامل :

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- زبان انگلیسی عمومی

۳- ریاضی و آمار مقدماتی

۴- فن آموری اطلاعات

۵ – معارف اسلامی

۶- اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی

در مجموع به تعداد ۹۰ سوال به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد و مدت پاسخگویی آن ۶۰ دقیقه خواهد بود.

 • تبصره ۱ : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن های در سایر موارد امتحان توزیع می شود.
 • تبصره ۲ : ضریب سوالات عمومی ۵/۰ (نیم) بوده و به ازای هر چهار پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ خواهد شد.

۲/۶- امتحان تخصصی شامل : سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد۴۵ سوال بصورت چهارگزینه ای طراحی خواهد شد. و مدت پاسخگویی آن مدت ۴۵ دقیقه خواهد بود .

 • تبصره : ضریب سوالات تخصصی ۳ (سه) بوده و به ازاء هرچهار پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ خواهد شد.

۳/۶- جهت مشاغل راننده و نظافتچی ، بیماربر فقط امتحان توانمندی های عمومی به عمل خواهد آمد.

 

۷- تذکرات

۱/۷- ایثارگران شاما جانبازان ، آزاداگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا ، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۷- از کل مجوز قراردادی تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای بکارگیری ایثارگران اختصاص می یابد ، ۲۵ درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان وهمسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسران آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسران آزداگان بالای یکسال اسارت معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و ۵% پنج درصد سهمیه قراردادی باقیمانده را نیز رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسران و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر ۲۵% و آزداگان زیر یکسال و خواهران و برداران شهدا اختصاص می یابد.در موردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی ( شرایط احراز مندرج در آگهی ) الزامی است .

۳/۷- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فصلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، انجام خواهند شد.

۴/۷٫ بکارگیری مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان  واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۵/۷- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۶/۷- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فصلی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد.

۷/۷- تمامی باقیمانده سهمیه قراردادی با داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد .
بومی به فردی اطلاق می شود که  حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد :

الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای قرارداد یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) را در محل جغرافیای مورد تقاضا طی کرده باشد . ضمنا گواهی های مربوط می بایست به تایید سازمان آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) مقارن با خدمت والدین آنها ، با محل مورد تقاضای قرارداد یکی باشد در صورت ارائه گواهی اشتغال والدین در زمان تحصیل نیز بومی تلقی می شود ..ضمنا گواهی های مربوطه می بایست به تایید آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشد.

 • تبصره (۱) :در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی قراردادی از بین متقاضیان قراردادی بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
 • تبصره (۲) :بومی استان برابر مفاد بند الف و ب و ج بند ۷/۷ آگهی خواهد بود با این تفاوت که به جای عبارت ( محل مورد تقاضا ) عبارت (  یکی از شهرستانهای استان ) می باشد.

۸/۷- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ظوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .حتی درصورت صدور حکم قراردادی ، حکم مذبور لغو وبلااثر میگردد.

۱۰/۷- اخذ تایید به مدارک تحصیلی متقاضیان قرارداد در صورت پذیرفته شدن در امتحان ( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) از سوی دانشگاهها الزامی است .

۱۱/۷- انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه و یا آزمون عملی ، حداکثر به میزان سه (۳) برابر ظرفیت مورد نیاز از میان واجدین شرایط ، به ترتیب نمره فضلی کسب شده در امتحان عمومی و تخصصی صورت می گیرد.

 • تبصره :زمان انجام مصاحبه ویا آزمون عملی ، طبق جدول زمانبندی شده ای است که از طریق همین سایت اعلام می گردد.

۱۴/۷- از پذیرفته شدگان در مصاحبه یا آزمون عملی ، به میزان ۱/۵ برابر ظرفیت مورد نیاز ، به گزینش معرفی و انتخاب نهایی آنان پس از طی  مراحل گزینش صورت خواهد گرفت .

 • تبصره :داوطلبان موظف هستند پس از اعلام اسامی مرحله اول ، طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده ( فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزینش به کارگزینی دانشگاه اعلام  می شود ) کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ارسال نامه تاکید نمایند، در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.( کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتاز صورت می پذیرد.)

۱۵/۷- پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت سه روز به بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان ، دانشگاه می تواند نسبت به بکارگیری فرد ذخیره اقدام نماید.

۱۶/۷- از پذیرفته شدگان نهایی مشاغل مندرج در ردیفهای ۸ و ۹ {راننده ، نظافتچی و بیماربر} تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جابجائی و یا تغییر شغل در طول مدت قرارداد اخذ میگردد.

۱۷/۷- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان قراردادی از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۸/۷- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان قرارداد تکمیل برگ در خواست شغل می باشد ، لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قبل پذیرش نخواهد بود.

اطلاعیه بکارگیری نیروی قراردادی آزمون مورخ ۰۱/۰۸/۹۲

 

آگهی استخدام قراردادی

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان شرکت در ازمون استخدامی

لینک ثبت نام در آزمون

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان استان اصفهان { آخرین مهلت : 30 مهر 1392 }


چهارشنبه، 17 مهر، 1392 | 0 |


درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

اصفهان

گللپایگان

تامین اجتماعی

پزشک عمومی

دکترا

1

25.000.000 ریال

175 ساعت در ماه

0372

3223001

3227005

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام درمانگاه زکریای سردشت استان آذربایجان غربی { آخرین مهلت : 30 مهر 1392 }


چهارشنبه، 17 مهر، 1392 | 0 |


درمانگاه زکریای سردشت 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

آذربایجان غربی

سردشت

زکریای سردشت

پزشک عمومی

دکترا

2

7-6 میلیون تومان

240 ساعت در ماه

09144188609

09144427658

پرستار- خانم

کارشناس

2

900 هزار تومان

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام آزمایشگاه آبان واقع در تبریز { آخرین مهلت : 30 مهر 1392 }


چهارشنبه، 17 مهر، 1392 | 0 |


آزمایشگاه آبان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

آذربایجان شرقی

تبریز

آزمایشگاه آبان

علوم آزمایشگاهی

کارشناس

1

توافقی

از ساعت 7: 30 الی 14

0411

6569090

09396778009

لوله شوی آزمایشگاه

دیپلم

1

توافقی

از ساعت 14:30 الی 20:30

علوم آزمایشگاهی

کاردان

1

توافقی

از ساعت 14 تا 30: 20

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی آراز واقع در تبریز{ آخرین مهلت : 30 مهر 1392 }


چهارشنبه، 17 مهر، 1392 | 0 |


درمانگاه شبانه روزی آراز

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

تبریز

تبریز

آراز

پزشک عمومی

دکترا

4

توافقی

 

0411

3319209

دندانپزشک

دکترا

4

 

واگذاری بخش

ماما

کارشناس

5

ثابت و پورسانت

 

فیزیوتراپ

کارشناس

1

مکفی

دارای پایان طرح

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام مرکز شهید کاشفی شماره 1 واقع در استان مرکزی شهرستان آشتیان { آخرین مهلت : 30 مهر 1392 }


جمعه، 12 مهر، 1392 | 0 |


مرکز شهید کاشفی شماره 1

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

آشتیان

شهید کاشفی

پزشک عمومی

دکترا

1

 

بدون بیتوته- مرکز مجهز- مرخصی

0862

7223637

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک - معاونت بهداشتی { آخرین مهلت : 20 مهر 1392 }


پنج شنبه، 11 مهر، 1392 | 0 |


دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشتی

استان

شهرستان

مدرک

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

آشتیان

سیاوشان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

19.490.600

 

0862

3123582

اراک

داود آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.40.080

0861

3139039

مرزیجران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.610.560

سنجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.918.928

امان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.899.472

ساروق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

280.017.560

گوار

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.325.762

خنداب

اناج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.535.726

0861

3139039

جاورسیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

40.605.2000

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

32.540.768

مهر سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.403.779

خنداب

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.062.937

سوزان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

استو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.867.282

تفرش

کودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.538.584

0862

6222100

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

24.699.200

فشک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.807.400

ماستر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.955.000

خمین

خوگان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.260.089

0865

2222624

خلیل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.263.650

چهار چشمه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.132.450

قورچی باشی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.210.400

فرنق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.038.070

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.516.380

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.782.740

شماره 4

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.550.492

رباط مراد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.360.580

خان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.207.000

دلیجان

راونج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

10.417.961

0866

4228357

غیاث آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

9.693.967

زرندیه

دوزج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.862.006

0256

5228713

رازقان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.258.466

نصیر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.272.000

پرندک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

27.006.458

خشکرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.291.505

زاویه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

22.802.714

ساوه

شهر صنعتی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

0255

2214330

مصطفی خمینی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.220.040

یل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.652.700

شازند

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.620.000

0862

4222052

آستانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.272.000

حشیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.777.750

لودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.712.320

بازنه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.584.000

لنجرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

19.460.000

صمصامیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.080.805

هفته

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

15.656.000

هندودر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.379.216

شازند 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.206.000

نهرمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

16.737.200

کمیجان

خنجین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

31.900.058

0862

5452083

میلاجرد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

35.510.834

سمقاور

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

28.069.930

اسفندان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

32.749.586

کمیجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.662.692

محلات

نیموز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.609.200

0866

3222611

خورهه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.795.800

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی شهدای هفت تیر واقع در استان لرستان { آخرین مهلت : 20 مهر 1392 }


پنج شنبه، 11 مهر، 1392 | 0 |


درمانگاه شبانه روزی شهدای هفت تیر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

دلفان

شهدای هفت تیر

پزشک عمومی

دکترا

3

پرکیس (روزانه 200 هزار تومان)

مرکز مجهز با غذا- اینترنت- اسکان و امکانات رفاهی

09124156850

09166636131

دندانپزشک

دکترا

2

پرکیس

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان سپید دشت واقع در استان لرستان { آخرین مهلت : 20 مهر 1392 }


چهارشنبه، 10 مهر، 1392 | 0 |


شبکه بهداشت و درمان سپید دشت

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

خرم آباد (سپید دشت)

بهداشت سپید دشت

پزشک عمومی- خانم

دکترا

1

26.000.000 ریال

منطقه  توریستی در مسیر راه آهن با امکانات رفاهی- مرکز دو پزشکه و ساعت کار 7:30 الی 15:30

0663

4973160

09166978620

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام کلینیک تخصصی جراحی چشم بینا واقع در استان قزوین { آخرین مهلت : 20 مهر 1392 }


چهارشنبه، 10 مهر، 1392 | 0 |


کلینیک تخصصی جراحی چشم بینا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

قزوین

قزوین

چشم بینا

جراح چشم

متخصص

2

پرکیس

 

0281

2222145

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟


اخبار 490 (49 صفحه | در هر صفحه 10)