ثبت آگهی استخدام

کافرمایان محترم به منظور جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود ، می توانند آگهی استخدامی خود را ( به صورت رایگان ) در سایت ثبت نمایند و از مزایای این بخش استفاده نمایند

ثبت رزومه

شما با ثبت آنلاین رزومه کاری خود می توانید فرصت یافتن شغلی مناسب را بدست بیاورید و آن رزومه را به کافرمایان مختلفی به صورت آنلاین ارسال کنید.

آزمون استخدامی آنلاین

آزمون های استخدامی سایت کاریابی فرصتی آنلاین در اختیار شما می گذارد تا خود را قبل از آزمون اصلی استخدامی بیازمایید.شبکه بهداشت و درمان کبودر آهنگ

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

همدان

کبودر آهنگ

شبکه بهداشت

پزشک عمومی

دکترا

8

15.000.000 تا 27.000.00 ریال

طرح پزشک خانواده روستایی- بیتوته کامل

0812-

5223722-

5223721-4-


سه شنبه، 25 تير، 1392

مرکز بهداشت زرندیه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

زرندیه

پرندک

پزشک عمومی

دکترا

1

قرارداد پزشک خانواده- ورژن 13

با بیتوته

0256-

5228714-

5226936

زاویه

پزشک عمومی

دکترا

1

خشکرود

پزشک عمومی

دکترا

1

دوزج

پزشک عمومی

دکترا

1

نصیر آباد

پزشک عمومی

دکترا

1

رازقان

پزشک عمومی

دکترا

2


دوشنبه، 24 تير، 1392

دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشت

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

آشتیان

سیاوشان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.490.600

صبح و عصر

0862-

3123582

اراک

داود آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.407.080

0861-

3139039

مرزیجران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.610.560

سنجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.918.928

امان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.899.472

ساروق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

28.017.560

گوار

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.325.762

خنداب

اناج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

25.535.726

0861-

3139039

جاروسیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

40.605.200

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

32.540.768

مهر سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.403.779

خنداب

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.062.937

سوزان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

استو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.867.282

تفرش

گودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.538.584

0862-

6222100

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

24.669.200

فشک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.807.400

ماستر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.955.000

خمین

خوگان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.260.089

0865-

2222624

خلیل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.263.650

چهار چشمه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.132.450

قورچی باشی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.210.400

فرنق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.038.070

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.516.380

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.782.740

شماره 4

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.550.492

رباط مراد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.360.580

خان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.207.00

دلیجان

راونج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

10.417.961

0866-

4228357

غیاث آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

9.693.967

زرندیه

دوزج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.862.006

0256-

5228713

رازقان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.258.466

نصیر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.272.000

پرندک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

27.006.458

خشگرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.291.505

زاویه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

22.802.714

ساوه

شهر صنعتی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

0255-

2214330

مصطفی خمینی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

18.220.040

یل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.652.700

شازند

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.620.000

0862-

4222052

آستانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.272.000

حشیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.777.750

لوزدر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.712.320

بازنه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.584.000

لنجرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

19.460.000

صمصامیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.080.805

هفته

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

15.656.000

هندودر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.379.216

شازند 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.206.000

نهرمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

16.737.200

کمیجان

خنجین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

31.900.058

0862-

5452083

میلاجرد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

35.510.834

سمقاور

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

28.069.930

اسفندان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

32.749.586

کمیجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.662.692

محلات

نیمور

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.609.200

0866-

3222611

خورهه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.795.800

 

شماره تلفن کارشناس مسئول گسترش: 3678636-3678624-0861


شنبه، 22 تير، 1392

شبکه بهداشت و درمان بهمئی

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کهگیلویه و بویر احمد

بهئمی

شبکه بهداشت و درمان

پزشک عمومی

دکترا

1

2.400.000 تومان

25 روز کار- پانسیون جمعیت پایین

0744-

4823220-

09173441077


پنج شنبه، 20 تير، 1392

مرکز بهداشت استان کرمانشاه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمانشاه

کرمانشاه

مرکز بهداشت استان

پزشک عمومی

دکترا

81

با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش و دستور العمل های برنامه پزشک خانواده و ضرایب مربوطه متفاوت می باشد

 

0831-

7257796-

7257702-

7257701


پنج شنبه، 20 تير، 1392

مرکز آموزشی درمانی شفا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمان

کرمان

شفا

پزشک عمومی

دکترا

4

پرکیس

8 ساعت روزانه

0341-

2115802-

2115780- 9-

داروساز بالینی

دکترا

1

فیزیوتراپ

کارشناس

1

شنوایی سنجی

کارشناس

1


پنج شنبه، 20 تير، 1392

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بوانات

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

بوانات

حضرت ولیعصر (عج)

پزشک عمومی

دکترا

2

25.000.000

تمام وقت- پانسیون- سرویس ایاب و ذهاب و غذا

0752-

3222288-

09179696747

اطفال

متخصص

1

85.000.000

ارتوپد

متخصص

1

25.000.000

روانپزشک

متخصص

1

15.000.000

پرستار آقا

کارشناس

2

15.000.000

داخلی

متخصص

1

85.000.000

جراحی

متخصص

1

110.000.000

زنان

متخصص

1

110.000.000

بیهوشی

متخصص

1

70.000.000


چهارشنبه، 12 تير، 1392

بیمارستان پیمانیه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

جهرم

پیمانیه

پزشک عمومی

دکترا

6

ساعتی 20.000 تومان

شیفت در اورژانس

0791-

2230010-14-

2230085


سه شنبه، 11 تير، 1392

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج) فسا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

فسا

حضرت ولیعصر (عج)

پزشک عمومی

دکترا

6

پرکیس

شیفت گردشی

0731-

2214020


سه شنبه، 11 تير، 1392

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

قزوین

 

یارود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.500.000

از ساعت 8 الی 12 و 13 الی 17

0281-

3686200

 

سیردان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

ابراهیم آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.600.000

 

شنستق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

باورس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

شاکین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

استلج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

چناسک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

قلات

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

شهری شماره 11

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

نصرت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

13.000.000

 

یحیی آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.500.000

 

پیر یوسفیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.000.000

 

دانسفهان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

17.600.000

 

شریف آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

27.200.000

 

معلم کلایه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

26.900.000

 

شاهین تپه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.200.00

 

چوبین در

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

17.500.000

 

نظام آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

14.200.00

 

بوئین زهرا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

22.800.000

 

ناصر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14.800.000

 

مرجه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.700.000

 

کوهین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

شهرک مدرس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.200.00

 

ارداق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.800.000

 

ضیاء آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.700.000

 

آقا بابا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.900.000

 

کورانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.320.000

 

ثهارد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.200.00

 

عصمت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.650.000

 

آراسنج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.500.000

 

اک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.100.000

 

اقبالیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

پناه آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.740.000

 

شهری شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.600.000

 

ناصر آباد قزوین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.200.000

 

رازمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.400.000

 

خاکعلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.840.000

 

آبگرم

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

29.840.000

 

شال

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

31.840.000

 

زیاران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14.500.000

 

شماره تلفن کارشناس مسئول گسترش: 3686200- 686201


سه شنبه، 11 تير، 1392

اخبار 290 (29 صفحه | در هر صفحه 10)

تبلیغات متنی جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها کلیک کنید
تبلیغات متنی جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها کلیک کنید