آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید تا به صورت روزانه و اتوماتیک آخرین آگهی های استخدامی به ایمیل شما ارسال گردد

اشتراک فعال :     51,069 عضو

اشتراک غیر فعال 29,554 عضو

اشتراک کلی :      80,623 عضو

توجه:

بعد از وارد کردن ایمیل خود در کادر پایین ، مـی بایست لــینـک فعـــال ســـازی که به ایمیل شــما ارســال خواهد شد ، کلیک نمایید. در غیر اینصورت اشتراک شما همچنان غیر فعال خواهد ماند.


برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

موضوعات سایت
آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان کبودر آهنگ واقع درکبودرآهنگ همدان { آخرین مهلت : 15 مرداد 1392 }


سه شنبه، 25 تير، 1392 | 0 |


شبکه بهداشت و درمان کبودر آهنگ

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

همدان

کبودر آهنگ

شبکه بهداشت

پزشک عمومی

دکترا

8

15.000.000 تا 27.000.00 ریال

طرح پزشک خانواده روستایی- بیتوته کامل

0812-

5223722-

5223721-4-

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام مرکز بهداشت زرندیه استان مرکزی { آخرین مهلت : 10 مرداد 1392 }


دوشنبه، 24 تير، 1392 | 0 |


مرکز بهداشت زرندیه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

زرندیه

پرندک

پزشک عمومی

دکترا

1

قرارداد پزشک خانواده- ورژن 13

با بیتوته

0256-

5228714-

5226936

زاویه

پزشک عمومی

دکترا

1

خشکرود

پزشک عمومی

دکترا

1

دوزج

پزشک عمومی

دکترا

1

نصیر آباد

پزشک عمومی

دکترا

1

رازقان

پزشک عمومی

دکترا

2

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک - معاونت بهداشت { آخرین مهلت : 10 مرداد 1392 }


شنبه، 22 تير، 1392 | 0 |


دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشت

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

آشتیان

سیاوشان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.490.600

صبح و عصر

0862-

3123582

اراک

داود آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.407.080

0861-

3139039

مرزیجران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.610.560

سنجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

12.918.928

امان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.899.472

ساروق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

28.017.560

گوار

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.325.762

خنداب

اناج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

25.535.726

0861-

3139039

جاروسیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

40.605.200

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

32.540.768

مهر سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26.403.779

خنداب

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.062.937

سوزان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

استو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.867.282

تفرش

گودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.538.584

0862-

6222100

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

24.669.200

فشک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.807.400

ماستر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.955.000

خمین

خوگان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.260.089

0865-

2222624

خلیل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.263.650

چهار چشمه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.132.450

قورچی باشی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.210.400

فرنق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23.038.070

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.516.380

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.782.740

شماره 4

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.550.492

رباط مراد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.360.580

خان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.207.00

دلیجان

راونج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

10.417.961

0866-

4228357

غیاث آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

9.693.967

زرندیه

دوزج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.862.006

0256-

5228713

رازقان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.258.466

نصیر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.272.000

پرندک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

27.006.458

خشگرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.291.505

زاویه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

22.802.714

ساوه

شهر صنعتی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

2.000.000

0255-

2214330

مصطفی خمینی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

18.220.040

یل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

24.652.700

شازند

22 بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21.620.000

0862-

4222052

آستانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.272.000

حشیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.777.750

لوزدر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.712.320

بازنه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.584.000

لنجرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

19.460.000

صمصامیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.080.805

هفته

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

15.656.000

هندودر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.379.216

شازند 1

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.206.000

نهرمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

16.737.200

کمیجان

خنجین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

31.900.058

0862-

5452083

میلاجرد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

35.510.834

سمقاور

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

28.069.930

اسفندان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

32.749.586

کمیجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.662.692

محلات

نیمور

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.609.200

0866-

3222611

خورهه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.795.800

 

شماره تلفن کارشناس مسئول گسترش: 3678636-3678624-0861

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی { آخرین مهلت : 10 مرداد 1392 }


پنج شنبه، 20 تير، 1392 | 0 |


شبکه بهداشت و درمان بهمئی

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کهگیلویه و بویر احمد

بهئمی

شبکه بهداشت و درمان

پزشک عمومی

دکترا

1

2.400.000 تومان

25 روز کار- پانسیون جمعیت پایین

0744-

4823220-

09173441077

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام مرکز بهداشت استان کرمانشاه { آخرین مهلت : 10 مرداد 1392 }


پنج شنبه، 20 تير، 1392 | 0 |


مرکز بهداشت استان کرمانشاه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمانشاه

کرمانشاه

مرکز بهداشت استان

پزشک عمومی

دکترا

81

با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش و دستور العمل های برنامه پزشک خانواده و ضرایب مربوطه متفاوت می باشد

 

0831-

7257796-

7257702-

7257701

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام مرکز آموزشی درمانی شفا واقع در کرمان { آخرین مهلت : 10 مرداد 1392 }


پنج شنبه، 20 تير، 1392 | 0 |


مرکز آموزشی درمانی شفا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمان

کرمان

شفا

پزشک عمومی

دکترا

4

پرکیس

8 ساعت روزانه

0341-

2115802-

2115780- 9-

داروساز بالینی

دکترا

1

فیزیوتراپ

کارشناس

1

شنوایی سنجی

کارشناس

1

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بوانات واقع در فارس { آخرین مهلت : 25 تیر 1392 }


چهارشنبه، 12 تير، 1392 | 0 |


بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بوانات

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

بوانات

حضرت ولیعصر (عج)

پزشک عمومی

دکترا

2

25.000.000

تمام وقت- پانسیون- سرویس ایاب و ذهاب و غذا

0752-

3222288-

09179696747

اطفال

متخصص

1

85.000.000

ارتوپد

متخصص

1

25.000.000

روانپزشک

متخصص

1

15.000.000

پرستار آقا

کارشناس

2

15.000.000

داخلی

متخصص

1

85.000.000

جراحی

متخصص

1

110.000.000

زنان

متخصص

1

110.000.000

بیهوشی

متخصص

1

70.000.000

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام بیمارستان پیمانیه واقع در استان فارس { آخرین مهلت : 25 تیر 1392 }


سه شنبه، 11 تير، 1392 | 0 |


بیمارستان پیمانیه

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

جهرم

پیمانیه

پزشک عمومی

دکترا

6

ساعتی 20.000 تومان

شیفت در اورژانس

0791-

2230010-14-

2230085

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج) فسا واقع در استان فارس { آخرین مهلت : 25 تیر 1392 }


سه شنبه، 11 تير، 1392 | 0 |


بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج) فسا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

فسا

حضرت ولیعصر (عج)

پزشک عمومی

دکترا

6

پرکیس

شیفت گردشی

0731-

2214020

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین{ آخرین مهلت : 25 تیر 1392 }


سه شنبه، 11 تير، 1392 | 0 |


دانشگاه علوم پزشکی قزوین

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

قزوین

 

یارود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.500.000

از ساعت 8 الی 12 و 13 الی 17

0281-

3686200

 

سیردان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

ابراهیم آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.600.000

 

شنستق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

باورس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

شاکین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

استلج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

چناسک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

قلات

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

شهری شماره 11

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

نصرت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

13.000.000

 

یحیی آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

18.500.000

 

پیر یوسفیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.000.000

 

دانسفهان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

17.600.000

 

شریف آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

27.200.000

 

معلم کلایه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

26.900.000

 

شاهین تپه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

21.200.00

 

چوبین در

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

17.500.000

 

نظام آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

14.200.00

 

بوئین زهرا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

22.800.000

 

ناصر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14.800.000

 

مرجه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.700.000

 

کوهین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

شهرک مدرس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.200.00

 

ارداق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.800.000

 

ضیاء آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.700.000

 

آقا بابا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.900.000

 

کورانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16.320.000

 

ثهارد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.200.00

 

عصمت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22.650.000

 

آراسنج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.500.000

 

اک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25.100.000

 

اقبالیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

13.000.000

 

پناه آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17.740.000

 

شهری شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18.600.000

 

ناصر آباد قزوین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.200.000

 

رازمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15.400.000

 

خاکعلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19.840.000

 

آبگرم

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

29.840.000

 

شال

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

31.840.000

 

زیاران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14.500.000

 

شماره تلفن کارشناس مسئول گسترش: 3686200- 686201

بدون برچسب

نظرات نظر شما چیست؟


اخبار 290 (29 صفحه | در هر صفحه 10)