ثبت آگهی استخدام

کافرمایان محترم به منظور جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود ، می توانند آگهی استخدامی خود را ( به صورت رایگان ) در سایت ثبت نمایند و از مزایای این بخش استفاده نمایند

ثبت رزومه

شما با ثبت آنلاین رزومه کاری خود می توانید فرصت یافتن شغلی مناسب را بدست بیاورید و آن رزومه را به کافرمایان مختلفی به صورت آنلاین ارسال کنید.

آزمون استخدامی آنلاین

آزمون های استخدامی سایت کاریابی فرصتی آنلاین در اختیار شما می گذارد تا خود را قبل از آزمون اصلی استخدامی بیازمایید.

مهلت تماس:----

استخدام کارشناس صنایع غذایی در  ﺷﺮکت ﺑﻬﻨﺎز ﮔﻠﺒﻬﺎر واقع در استان خراسان رضوی

عنوان استخدامی: کارشناس صنایع غذایی

ﺷﺮکت ﺑﻬﻨﺎز ﮔﻠﺒﻬﺎر دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ (آﻗﺎ)ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ

 آدرس محل استخدام :ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس ﻓﺎز ١ ﺑﻠﻮار ﺗﻼش ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻼش ٨,٣ ﻗﻄﻌﻪ ١۵٩

٣٥٤١٢٤٦٦

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  7  مرداد  1394

جمعه، 19 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام حسابدار و فروشنده در استان قزوین

عنوان شغل

جنسیت

توضیحات

تعداد

محل استخدام

شماره تماس

حسابدار

خانم

با 2 سال سابقه کار مفید( ترجیحا در امور بازرگانی)

1

دفتر

09385294249

فروشنده

آقا

جهت فروش و بازاریابی با حداقل 3 سال سابقه کار مفید

1

دفتر فروش و انبار

09397371509

فروشنده

آقا

جهت فروشندگی،با حداقل 3 سال سابقه کار مفید

1

فروشگاه

09397371509

 

ساعت تماس: فقط 10-14 و 17-20

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 8 مرداد 1394

پنج شنبه، 18 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام نیرو با روابط عمومی بالا و حسابدار در استان قزوین

تعدادی نیروی خانم و آقا با روابط عمومی بالا با پورسانت عالی استخدام می شود.

یک نفر خانم حسابدار آشنا به نرم افزار هلو استخدام می شود.

استخدام نیرو با روابط عمومی بالا و حسابدار

33671793

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 8 مرداد 1394

پنج شنبه، 18 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام رشته برق و الکترونیک در استان قزوین

یک نیروی خانم جهت کار فنی در رشته برق و الکترونیک استخدام می شود.

استخدام رشته برق و الکترونیک

33337826

ساعت تماس 9 الی 14

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 8 مرداد 1394

پنج شنبه، 18 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام کارگر ساده و برقکار صنعتی و جوشکار در استان قزوین

1- کارگر ساده خدمات دیپلم و متاهل

2 – تحصیلکرده برقکار صنعتی با حداقل یک سال سابقه کار

3 – جوشکار صنعتی دیپلم و با سابقه

استخدام کارگر ساده و برقکار صنعتی و جوشکار

شهرک صنعتی لیا- خیابان تکنولوژی برتر- شرکت کاوش کار معدن

02833454525

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 8 مرداد 1394

جمعه، 19 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام مدیر فروشگاه و مدیر فروش در فروشگاه های زنجیره ای مانتو بلوط واقع در استان خراسان رضوی

عناوین استخدامی: مدیر فروش، مدیر فروشگاه، صندوقدار، حسابدار، فروشنده و انباردار

استخدام فروشگاه های زنجیره ای مانتو بلوط

شرایط استخدام:

عنوان شغل

جنسیت

مزایا

تعداد

مدیر داخلی فروشگاه

خانم/آقا

حقوق ثابت+بیمه+پاداش+پورسانت+سرویس

3 نفر

فروشنده

خانم/آقا

حقوق ثابت+بیمه+پاداش+پورسانت+سرویس

10نفر

صندوقدار

خانم/آقا

حقوق ثابت+بیمه+پاداش+پورسانت+سرویس

5نفر

انباردار

خانم/آقا

حقوق ثابت+بیمه+پاداش+سرویس

3نفر

حسابدار

خانم/آقا

حقوق ثابت+بیمه+پاداش+سرویس

2نفر

مدیر بازاریابی و فروش

خانم/آقا

پورسانت

4نفر

 

آدرس محل استخدام : نبش چهاراه آزادشهر ، مانتو بلوط

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  7  مرداد  1394

جمعه، 19 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام مهندس تاسیسات مکانیکی و برق در استان قزوین

استخدام مهندس تاسیسات مکانیکی و برق با 10 سال سابقه نظارت جهت نظارت، مقیم در قزوین

استخدام مهندس تاسیسات

02188736810

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 8 مرداد 1394

پنج شنبه، 18 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام فروشنده و برشکار در استان خراسان رضوی

عنوان استخدامی: برش کار و فروشنده

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﺣﻘﻮق مکفی در ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب

١- ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ

٢- ﺑﺮدﺳﺖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﮐﺎر

٠٩٣٠٦٨٤٦٤٦٤

__________________________________________________________

یک برشکار وارد ﺑﻪ ﮐﺎت ﻣﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ و ﺑﻴﻤﻪ استخدام می شود.

ﺗﻤﺎس: ٠٩٣٠٠٤٨٢٩٧١

__________________________________________________________

استخدام فروشنده و برشکار

تعدادی گروه نصاب ﮐﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻮرا استخدام می شود

٠٩٣٦٦٦٩٩٥٨٥ -  ٠٩١٠٥٦١٦١٣١

__________________________________________________________

شرکت دایا خوراک و بهداشت جهت تکمیل کادر فروش خود به تعدادی فروشنده خانم

و آقا نیازمند است

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

11 - 37662710

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  7  مرداد  1394

جمعه، 19 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام مهندس برق و مکانیک و صنایع و نیروی خدماتی در شرکت تولیدی شیمیایی واقع در قزوین

شرکت تولیدی شیمیایی واقع در حوالی شهرستان آبیک، جهت تکمیل کادر سازمانی

خود استخدام می نماید:

استخدام مهندس برق و مکانیک و صنایع و نیروی خدماتی و باغبان

آشنایی به زبان انگلیسی و دانش کامپیوتر برای کارشناسان الزامیست.

واجدین شرایط استخدام ، رزومه کاری خود را از طریق شماره فکس 02832938948 ارسال نمایند.

1 – مهندس مکانیک آشنا به امور نگهداری و تعمیرات

2 – مهندس برق (ترجیحا کنترل و ابزار دقیق)

3 – مهندس صنایع (آشنا به امور برنامه ریزی و انبار ها و همکاران سیستم)

4 – باغبان با تجربه کافی

5 – نیروی خدماتی

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 9 مرداد 1394

جمعه، 19 تير، 1394
مهلت تماس:----

استخدام کارشناس حقوق در موسسه فناوری نوین واقع در استان قزوین

موسسه فناوری نوین، نمایندگی داد آفرین

استخدام کارشناس حقوق

یک همکار خانم با مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا دانشجوی ترم آخر کارشناسی حقوق

با روابط عمومی بالا، جهت همکاری در یک موسسه آموزشی استخدام می نماید.

شماره تماس: 02833228356

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 8 مرداد 1394

جمعه، 19 تير، 1394